به گزارش «نود اقتصادی»، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: مهلت سرپرستی مدرس خیابانی از امروز منقضی می شود و راهکار باقی مانده این است که رییس جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی وزیر جدید به عنوان سرپرست منصوب کند.

وی بیان کرد: اینکه نفر معرفی شده چه کسی خواهد بود هنوز معلوم نیست و باید از رهبری برای انتصاب اجازه بگیرند.