به گزارش «نود اقتصادی»، یعقوب محمودیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه اظهار داشت: به نظرم وعده گشایش رئیس جمهور مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورهاست. البته هر گشایشی از این جنس باشد احتمالا موضوعی کوتاه مدت و سطحی است که خیلی دارای اهمیت نیست، چرا که به‌ اصطلاح یک اقدام موقت و مُسَکن مانند است و نتیجه آن هم کاهش نرخ ارز خواهد بود، زیرا رئیس کل بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته موضوع کاهش نرخ ارز را مطرح کرده بود که به نظرم بین گشایش اقتصادی رئیس جمهور و وعده همتی ارتباطی وجود دارد.