به گزارش‌«نود اقتصادی»، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه اظهار داشت: آمریکا در تحریم‌های جدید خود علیه ایران به‌گونه‌ای برای کشورهای اروپایی خط و نشان کشیده است که اروپایی‌ها جرأت همکاری با شرکت‌های ایرانی‌ها را ندارند؛ شرایط به گونه‌ای است که ما حتی نمی‌توانیم از کشورهای اروپایی آمبولانس وارد کشور کنیم این در حالی است که آمبولانس در بین کالاهای بشر دوستانه است اما اروپایی‌ها ریسک صادرات آمبولانس را قبول نمی‌کنند. 

وی بیان کرد: در مورد دارو هم چنین مشکلی وجود دارد، دارو در صورتی می‌تواند به ایران صادر شود که ابتدا به سوئیس برود (آمریکا در این بخش به‌صورت کامل بر سوئیس تسلط دارد) و در صورت تأیید آمریکا مجوز صادرات می‌گیرد؛ این نشان می‌دهد که دایره تحریم بسیار تنگ شده است و کار کردن در چنین شرایطی بسیار سخت و حتی غیر ممکن است.