به گزارش‌ «نود اقتصادی»،‌ علی نیکزاد،  نایب رئیس مجلس اظهار داشت: مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود اما دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود ۶ سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.