طبق اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» جمع آوری کرده است، سازمان اقتصادی کوثر بیش از ۴۰ بنگاه اقتصادی دارد که اغلبشان - بیش از ۳۵ شرکت - بورسی نیستند.

بررسی ها نشان میدهد برخی مدیران سازمان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند، بسیاری از شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر را روانه بازار سرمایه کنند اما تلاش‌ها بی نتیجه مانده است.

رئیس سازمان اقتصادی کوثر، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم است که بیش از ۱۰ سال است ریاست این سازمان را بر عهده دارد.