به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می‌کند که از آن جمله می‌توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود.