«نود اقتصادی»-دکتر احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت و استاد اقتصاد دانشگاه: تشکیل شورای تجارت خارجی در راستای نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص درونزایی و برونگرایی اقتصاد است.

اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط اخیر با توجه به تحریم‌های ظالمانه و همچنین مشکلات ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ از اواخر سال گذشته بر کسی پوشیده نبوده و صادرات به عنوان پیشران توسعه همه جانبه در جهت تامین منابع ارزی جهت واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید کالاهای نهایی نقش بسزایی در مقوله جهش تولید ایفا می‌نماید.

سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، فعالیت‌های متنوعی در جهت تمرکز امور سیاستگزاری تجارت خارجی کشور را در دستور کار خود قرارداده است و تشکیل کارگروه‌های مختلف در راستای استفاده از نظرات اندیشمندان، صاحبنظران دولتی و خصوصی و همچنین جامعه صادرکنندگان و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی بوده و پس از اخذ نظرات و پیشنهادات ایشان ، نسبت به تصمیم گیری و ارائه راهکار با هدف مرتفع نمودن مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی اقدام می نماید.

در واقع، تشکیل کارگروه‌های مختلف از جمله کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، کمیته اقدام صادراتی و همچنین شورای تجارت خارجی با توجه به تنوع مباحث تجاری و ضرورت نگاه کارشناسی به موضوعات صورت پذیرفته است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به متغیرهای متعدد اثر گذار بر تجارت خارجی که بسیاری از انها برونزا بوده و لازم است با دقت کارشناسی و تخصصی در خصوص انها بررسی انجام داد.

موضوعات تجارت خارجی از چنان تنوعی برخوردار است که دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های متعددی را به خود مشغول داشته است و سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ضمن گرداوردن مجموعه های مختلف در زیر چتر واحد، از توان کارشناسی و تخصصی ایشان به نحو احسن استفاده می نماید.

موضوعاتی همچون حمل و نقل و لجستیک صادراتی ، مسائل بانکی و ارزی، گمرک، مرزها، استاندارد و کیفیت صادراتی،‌ مشوق‌های صادراتی، مسائل مالیاتی، ثبت سفارش واردات و... که هر یک توسط نهادی خاص پیگیری می شود از چنان تنوعی برخوردارند که سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه‌های مختلف، فرماندهی واحد در حوزه تجارت  را به منصه ظهور می‌رساند.

از سوی دیگر موضوعات صادراتی در حوزه بنگاه‌های صادراتی یا خرد و حوزه تشکل‌های صادراتی و یا کشوری در حوزه کلان از ساختار متفاوتی برخوردار بوده و لازم است در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل شورای تجارت خارجی توسط سازمان توسعه تجارت و بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت بیانگر توجه صحیح و درک خردمندانه از تجارت خارجی و لزوم تمرکز در تصمیم گیری‌های درون مجموعه ای بوده و شورای فوق الذکر متشکل از بخش‌های دولتی اثر گذار بر تجارت خارجی شامل سیاستگذاری و فرماندهی ( سازمان توسعه تجارت ایران )، تامین مالی و ضمانت (بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران)، مقررات و قوانین (دفتر مقررات صادرات و واردات) و نهاد حاکمیتی صادرات یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی (مرکز ملی فرش ایران) قصد دارد در اسرع وقت نسبت به بررسی و مرتفع نمودن مشکلات تخصصی و پیش رو اقدام نماید.