به گزارش‌«نود اقتصادی»، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دنیا راه حل‌های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است. یکی از بهترین راه حل‌ها در این حوزه استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(ریتس) در بازار سرمایه می‌باشد.

وی بیان کرد: با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ریتس از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.

محمدعلی دهقان دهنوی افزود: صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید. در زمان ثبت نام طرح ملی اقدام مسکن با انبوه سرمایه‌های خرد مواجه شدیم که خواستار تامین مسکن بودند. در آن برهه رقمی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از سرمایه‌های کوچک ۳۰ میلیون تومانی خود نمایی کرد. این در حالی بود که قیمت هر خانه ۳۰۰ میلیون تومان بوده که حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان از آن می‌توانست از راه وام تامین شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در این شرایط باید به سمت استفاده از ریتس برویم تا سرمایه‌های خرد با ورود به بازار سرمایه مولد شود. تسریع در راه اندازی این روش آزمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای‌ واقعی در مسکن موثر باشد.