«نود اقتصادی»-علیرضا شجاعی معاون وزیر اسبق صمت: این روزها به موضوع جهش تولید بیشتر به شکل شعاری در رسانه‌ها پرداخته می‌شود و به عمق این شعار مهم برای سال ۹۹ توجه نمی‌شود. برای همین، چند نکته در این خصوص به نظرم رسید که شاید بتواند راهگشا باشد.

۱- سه ویژگی باید مورد توجه قرار گیرد: رشته فعالیت تولیدی باید قابلیت رشد شتابان داشته، این رشد باید پایدار (و نه مقطعی) و باید اشتغالزا باشد.

۲- اولویت‌های تولید تغییر کند: ساختار تولیدی کشور در سال ۱۳۹۹ نیازمند تغییرات جدی است.

۳- نهادسازی اصلاح شود: دولت به تدریج با اصلاح نهادها (بازار کار، بازار محصولات، بازار مالی، شفافیت و...) امکان مدیریت نرم اقتصاد را فراهم کند.

۴- ساختار وزارت صمت بازآرایی و متناسب با جهش شود نه احیا، حفظ یا بهبود تولید: شرح وظایف وزارت صمت فرآیندگرا شود. (شرح وظایف وزارت صمت با قریب ۹ سال از ادغام هنوز تصویب نشده!!!)

۵- سیاست‌های کلی صنعت و معدن اجرا شود: افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن و...