به گزارش «نود اقتصادی»، گمرک اعلام کرد با تصمیم ستاد ویژه مبارزه با کرونا کشور آذربایجان مبنی بر تمدید دو هفته ای مدت قرنطینه در این کشور، ممنوعیت تردد در مرزهای جمهوری آذربایجان و ایران نیز برای مدت ۱۴ روز و تا چهارم ماه می (۱۵اردیبهشت) تمدید شد.