به گزارش «نود اقتصادی»، بهروز علیشیری معاون وزیر اسبق اقتصاد و رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: تجربیات اقدام حوزه مواجهه با ویروس کرونا که تاکنون انجام شده پراکنده، منفعل و نامتوازن بوده است. برای فهم این برداشت کافی است، بیانات و اقدامات مقامات ارشد کشور در طی این پنجاه روز گذشته تحلیل محتوا شود. بدون ورود به اقدامات گذشته و فرصت های از کف رفته چند توصیه می کنم:

  1.  بر پایه قانون "مدیریت بحران کشور" مصوب ٩٨؛ شورای عالی مدیریت بحران کشور تشکیل شود، و برنامه راهبردی مقابله با بحران جاری در دو حوزه بهداشتی و اقتصادی تدوین شود.
  2.  محور این راهبرد کاهش سریع شیوع اپیدمی و مرگ و میر مبتلایان ؛ حتی یک نفر؛ و مراقبت از اثرات منفی بر بنگاه‌ها و خانوارهای شکننده باشد.
  3.  این راهبرد باید کمی، سنجش پذیر، قابل نظارت و فاز بندی در هر دو سطح باشد. نقش کمّی همه دستگاه‌ها هم باید شفاف شود.
  4.  انسداد ارتباطی و اقامت اجباری در منزل باید مطابق با نظر کارشناسان متکثر حوزه های بهداشت و درمان انجام شود نه علمای سیاسی!
  5.   رفتار حمایتی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی  نباید زمینه توزیع مجدد رانت را فراهم کند. هر گونه حمایت باید با شناسایی دقیق بنگاه‌های هدف و "غیر مستقیم" باشد.
  6. خانوارهای آسیب پذیر و شکننده به فوریت مورد حمایت قرار گیرد.
  7.  هر گونه پرداخت مستقیم باید از منابعی باشد که موجب افزایش پایه پولی و اثرات تورم نشود.
  8.  بسیج عمومی همه ظرفیت های کشور، دولتی، خصوصی، سازمان های مردم نهاد، چهره‌های معروف و صاحب‌نظر در دستور باشد.
  9.  توصیه های بند ٢ و ٣ بالا قبل از نهایی شدن توسط یک کمیته مشاوره تخصصی ارزیابی و سپس در فرآیند اجراء قرار بگیرد.