به گزارش «نود اقتصادی »، مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: امسال با شعار جهش تولید توقع این است که رشد تولید افزایش شدیدتری پیدا کند. در سال گذشته با شعار رونق تولید هدف این بود که فعالیت‌های تولیدی راکد مانده‌، فعال شوند و تولید کنند و به کسب‌کار رونق بدهند. در حالیکه اکنون انتظار این است که رشد شدید اقتصادی داشته باشیم. به عنوان مثال باید رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۵ درصدی فراهم کنیم که نیازمند سرمایه گذاری بزرگ است و در صورت تامین این سرمایه می‌توانیم امیدوار باشیم که به سمت جهش تولید حرکت کنیم.