به گزارش «نود اقتصادی»، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: مجموعه اقداماتمان باعث شد بخش کشاورزی بیشترین رشد یعنی رشد ۷ درصدی را داشته باشد و این برای ما افتخار بزرگی است.

وی افزود: خودکفایی ما در بحث غذایی در سال گذشته و سال‌های قبل از آن در دولت تدبیر و امید، ۵۵ درصد بود یعنی ۴۵ درصد باید وارد می‌کردیم، اما آن را به بالای ۸۰ درصد رساندیم که عدد بسیار بزرگی است.

کشاورز بیان کرد: سال گذشته این عدد خودکفایی به ۸۱ درصد رسید. پیش بینی ما آن است که امسال این عدد به ۸۳ درصد برسد درحالیکه بسیاری از کشور‌ها آرزویشان رسیدن به ۸۵ درصد است، اما ما به این عدد نزدیک شده ایم و این در سایه تلاش کشاورزان بوده است.