به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: پیامک های قطع برق باتوجه به مهلت پرداخت به صورت سیستمی برای مشترکان ارسال می‌شود و برق هیچ کدام از مشترکان به علت عدم پرداخت قبوض قطع نخواهد شد و تا آخر اردیبهشت فرصت دارند.

وی بیان کرد: همچنین اعلام شده است که متقاضیان برق می‌توانند هزینه انشعابات درخواستی را در سه قسط پرداخت کنند، خواهش ما از مشترکانی که توانایی پرداخت دارند این است که قبوض خود را پرداخت کنند.