«نود اقتصادی»- بهروز علیشیری معاون وزیر اسبق اقتصاد و  رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی: حسینی عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفته است که " دولت برای کسری بودجه خود از صندوق توسعه ملی ۱۸۰۰ میلیارد تومان برداشت غیر قانونی کرده است."

سوال از اعضای ناظر صندوق توسعه ملی که توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اند، این است که شما در طی چهار سال گذشته چه کار کرده اید و چگونه ناظر مردم در صندوق بوده اید، که در سالهای پایانی مجلس یادتان افتاده است تا تکلیف قانونی خود را انجام دهید؟ و اجازه ندهید صندوق از اهداف توسعه ای مندرج در اساسنامه  و واضعان آن منحرف شود؟ آیا وکیل الدوله بودن  اجازه انجام چنین کاری را به شما می داد؟

صرفا جهت اطلاع مردم شریف ایران و کارشناسان مسائل اقتصادی یادآور می شوم که اینجانب طی یک مصاحبه با خبرگزاری مهر در شهریور ۱۳۹۷ در مورد انحراف در وظایف این صندوق هشدار داده بودم. اینجاب به عنوان طراح پیشنهاد دهنده  و از واضعان این صندوق در سالهای ۸۷ و ۸۸ در سال ۹۷ هشدار دادم که : "صندوق توسعه ملی را شبیه قلک کرده اند."

پس از انتشار این مصاحبه فنی بنده که انتظار می رفت مدیران صندوق به آن پاسخ دهند، همین آقای حسینی را جلو انداختند که بیاید یک بیانیه سراسر توهین ، تهدید و بی ادبانه ای را امضا کند و با نام خود منتشر کند ، ایشان در جوابیه آورده بودند " آقای علیشیری شما در زمین عربستان بازی می کنید."

اینجانب بلافاصله در خبرگزاری مهر پاسخ بیانیه سیاسی ایشان را با ذکر سوابق موضوعی و به صورت فنی دادم، که ظاهرا این پاسخ آتش ایشان را خاموش کرد و ساکت شد!

در آن زمان این ابهام از سوی دوستان و کارشناسان اقتصادی طرح بحث می شد که مگر ایشان وکیل الدوله هستند که از طرف صندوق پاسخ می دهند؟ چه رابطه ای میان ایشان و صندوق توسعه ملی شکل گرفته است که به جای این که استدلالات فنی مربوطه را از کسی که خودش اساسنامه صندوق توسعه ملی را پیشنهاد داده بود ، بپرسد  که مشکل چیست؟ ولی از طرف صندوق بیانیه سیاسی صادر می کند!؟

چرا ایشان پس از دو سال  از آن ماجرا و تازه در سالهای آخر دوره نمایندگی متوجه شده اند که صندوق در منابع و مصارف از اساسنامه منحرف شده است؟ آیا با این خطابه و وضع، ایشان در حال بازی در زمین عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند؟

به نظر لازم است کمی از رفتارهای پیشین خجالت کشید که چرا مردم و مجلس را در طی این سالها فریب داده ایم و به نقش نظارتی خود به خوبی عمل نکرده ایم تا صندوق توسعه ملی را به عنوان یک صندوق بین النسلی در مسیر صحیح خود هدایت کنیم؟

البته مردم بین وکلای خدوم خود و وکیل و الدوله ها فرق قائل هستند و در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی نشان دادند که از وکیل الدوله ها بیزارند و  دوری می جویند.