به گزارش «نود اقتصادی»، اصغر آهنی‌ها عضو شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه تعیین دستمزد که قرار بود امروز برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد. با توجه به اینکه این هفته، اوج بیماری کروناست، جلسه امروز لغو شد و احتمالا هفته آینده برگزار شود

وی بیان کرد: با ادامه روند موجود ممکن است هفته آینده نیز جلسه‌ای برگزار نشود و تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود. برگزاری جلسات در فروردین ماه هیچ اشکالی ندارد.