خبرنگار «نود اقتصادی» اطلاع یافته است اسماعیل دلفراز، مدیرعامل قبلی شرکت بیمه سرمد به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه ملت منصوب شد.

گفته می‌شود که دلفراز از سمت قبلی خود در هیات مدیره بیمه البرز هم کناره گرفته است.

گفتنی است در هفته های اخیر فشارها و لابی های زیادی برای مدیرعامل شدن امین احمدیان، همسر بهاره هدایت محکوم امنیتی از سوی برخی جریانات در حال انجام بود. البته احمدیان اکنون دارای پست مدیریتی در بیمه ملت می‌باشد.

نظرعلی صلاحی‌نژاد مدیرعامل قبلی شرکت بیمه ملت، دوشنبه هفتم بهمن ماه سال جاری از سمت خود عزل شد.


بیشتر بخوانید:

همسر متهم امنیتی در حال لابی برای مدیرعامل شدن بیمه ملت!