به گزارش «نود اقتصادی»، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار داشت: باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند.

وی بیان کرد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیفتد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید وارد این حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دلار تا ۱۹ هزار تومان بالا رفته بود و برخی پیش بینی دلار ۴۰-۵۰ هزار تومان را هم مطرح کرده بودند. این پیش بینی ها سازمان یافته بود، الان در ثبات نسبی هستیم. هرچند تا ۱۳ و ۱۲ هزار تومان و حتی کمتر از ۱۲ هزار تومان هم قیمت دلار پایین آمد و الان در مرز ۱۴ هزار تومان و این حدوداست.

مجید قاسمی گفت: باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به ارث رسیده، شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم ریخته بوده است. اگر به سیاست های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی نگاه کنیم. حتی انسان شک می کند که چرا باید بانک مرکزی اینطور اداره میشده است؟

منبع: تسنیم