بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس، تنها سه اقتصاددان ( افراد دارای دکترای اقتصاد) دارد.

در لیست ۲۳ نفره اعضای کمیسیون برنامه و بودجه افرادی با مدارک تحصیلی علوم سیاسی، جغرافیا، مهندسی منابع طبیعی، ریاضی کاربردی، شیمی فیزیک و الهیات و معارف اسلامی دیده می‌شوند!

بیشتر بخوانید:

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم فقط دو اقتصاددان دارد!