به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وب‌سایت تجاری trademap ارزش کل بازار صادراتی رنگ در جهان طی سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۶ میلیارد دلار بوده که از این میزان، سهم ایران فقط ۱/. درصد است.

همچنین بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی دوره ۶ ساله دولت روحانی صادرات این محصول با کاهش ۳۲ درصدی از ۱۳۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۹۳ میلیون دلار در سال ۹۷ رسیده است.