به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی به رغم رشد شدید شاخص بورس می‌بینیم قیمت اوراق اسناد خزانه چندان تغییر نیافته است. باید از مسئولان بازار سرمایه پرسید که چرا با وجود اینکه قیمت سهام افزایش چشمگیری داشته اما قیمت اسناد خزانه تغییر چندانی نداشته است؟

وی افزود: در کشورهای دیگر وقتی شاخص بورس افزایش می‌یابد هزینه های تامین مالی کمتر می شود در حالی که در اقتصاد ما اینگونه نیست. متاسفانه افزایش شاخص در بورس کمکی به بخش واقعی ما نکرده است، چون رشد بورس واقعی نیست.

تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: از طرف دیگر کش و قوس های بسیاری بین بازار سرمایه و بازار پول وجود دارد به همین خاطر بانک مرکزی تاکنون نتوانسته نقش اصلی خود را ایفا کند. متاسفانه ارتباطی بین بازار پول و بازار سرمایه کشور وجود ندارد و این مسئله یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه است.

کامران ندری گفت: بانک مرکزی اگر بخواهد نرخ سود را کنترل و هدایت کند، ممکن است اولین جایی که در مقابل نرخ سیاستی بانک مرکزی بایستد، بازار سرمایه باشد. اینکه بانک مرکزی چگونه این چالش جدی را حل کند اکنون مشخص نیست.