به گزارش «نود اقتصادی»، روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: افرادی که توانایی پرداخت اقساط وام با سود ۱۸ درصدی را ندارند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام نکنند. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی نیز اعتراف کرده طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست.

با مطرح شدن این مسئله ابهامات زیادی به وجودمی‌آید، طرحی که تا دیروز برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده بود، امروز نشان می‌دهد که جایی برای این افراد ندارد. گویا پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران درخصوص اینکه اینگونه طرح‌ها دردی را از اقشار ضعیف جامعه دوا نمی‌کند درست بوده است.