حسین مدرس خیابانی سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوال خبرنگار «نود اقتصادی» مبنی بر این که " چرا تمهیدات ستاد تنظیم بازار بعد از گرانی بنزین برای مدیریت بازار این قدر دیر انجام شد و تازه در حال تخصیص سهمیه به وانت بارها، پیکهای موتوری و تاکسی‌های اینترنتی هستید؟" گفت: تخصیص سهمیه‌ها به اقشار مختلف در یک کمیته سه نفره متشکل از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و ما دیروز به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم تا ما هم بتوانیم از منظر تنظیم بازار در کمیته حضور داشته باشیم