به گزارش «نود اقتصادی»،‌ اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت بنزین، بهای سی.ان.جی ۲۰ درصد قیمت آن می‌شود، بنابراین استقبال بهتری از این سوخت خواهد شد. درحال حاضر جایگاه‌های عرضه سی.ان.جی با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.  با افزایش قیمت بنزین استقبال بیشتری از سی.ان.جی می‌شود تا روند رو به رشد مصرف این سوخت پاک را شاهد باشیم.

در این شرایط پیشنهاد ما این است که دولت یارانه ۴۵ هزار تومان را به ۱۸۰ هزار تومان یارانه گاز تبدیل کند تا ۴.۵ میلیون سرپرست خانوار از یارانه گاز بهره‌مند شوند، بعبارت دیگر به جای ۴۵ هزار تومان یارانه، ۱۸۰ هزار تومان گاز رایگان برای مصرف یک ماه توزیع شود.