به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران امسال به منفی ۹.۵ درصد و سال آینده به صفر درصد خواهد رسید. بدین ترتیب متوسط رشد اقتصادی در دولت روحانی به ۴۱/ ۰ درصد خواهد رسید (کمتر از نیم درصد).

این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد ۲۷/ ۲ درصد بوده است، یعنی بیش از ۵/۵ برابر رشد اقتصادی کشور در دولت روحانی. نکته دیگر آن که رشد اقتصادی منفی ۵/ ۹ درصدی امسال ایران، پایین‌ترین رشد اقتصادی کشور در سه دهه اخیر خواهد بود.