به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد صندوق توسعه طی دو سال اخیر از منابع تکلیفی ۱/۵ میلیارد دلاری برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر کشور، حدود یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار آن معادل ۸۴ درصد کل منابع را در اختیار بانکهای عامل قرار داده است.

در این زمینه بررسی عملکرد چهار بانکی که منابع مذکور را دریافت کرده‌اند نیز نشان می‌دهد این بانکها از مجموع منابع ریالی ابلاغی ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی، حدود ۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان آن را در قالب تسهیلات به روستاییان و عشایر اختصاص داده و هنوز با گذشت ۸ماه از سال جاری، ۴۴ درصد منابع ابلاغی در حساب بانکها حبس شده و به روستاییان و عشایر پرداخت نمی‌شود.

همچنین در بین بانکها، بانک کشاورزی با پرداخت ۷۱ درصدی نسبت به سایر بانکها عملکرد بهتر و پست‌بانک با پرداخت ۵۹ درصدی، بدترین عملکرد را در بین چهار بانک عامل داشته است.