به گزارش «نود اقتصادی» اخیرا موضوع اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از سال ۲۰۱۴ و طی توافقی میان کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان تاسیس شده است. مطابق پیمان این اتحادیه، تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای آن صفر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این پنج کشور دارای ۱۸۱ میلیون نفر جمعیت، ۱۸۸۱ میلیارد دلار تولیدناخالص داخلی، دارای ۵۴۷ میلیارد دلار صادرات به جهان، واردکننده ۳۱۸ میلیارد دلار کالا هستند. حجم کل واردات این کشورها از ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۹۱۸ میلیون دلار (به اندازه ۲ درصد کل صادرات کشورمان) بوده و حجم صادرات این کشورها به ایران ۱/۷ میلیارد دلار (۴/۲ درصد کل واردات ایران) بوده است.

در ا‌ین زمینه مقایسه وضعیت شاخص‌های اقتصادی این گروه (شامل مقدار تولید و میزان تجارت و ... ) با کشوری همچون چین نشان می‌دهد کل تولید این ۵ کشور معادل ۱۴ درصد تولید چین در سال ۲۰۱۸، کل واردات کشورها معادل ۱۴ درصد واردات چین و کل صادرات پنج کشور معادل ۲۲ درصد صادرات چین در سال ۲۰۱۸ است.

بر این اساس مقایسه حجم و سهم تجارت خارجی ایران با ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در برابر چین بسیار ناچیز و قابل اغماض است. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارواسیا در زنجیره تأمین ایران نمی‌توانند نقشی بارز داشته باشند، هرچند در توسعه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تأثیر‌گذار خواهند بود و همکاری منطقه‌ای توصیه می‌شود.