مدیرعامل شرکت مهندسی هنر نیارش بنا، گفته است که وزارت راه وشهرسازی در زمینه بهبود وضعیت بازار مسکن نتوانسته اقدام  خاصی کند و  وضعیت بازار مسکن اصلا رو به بهبود نمی‌رود.
سعید عبدیان در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشته است که برنامه وزارت راه وشهرسازی در حوزه ساختمان در شش سال اخیراصلا نتوانسته کاری از پیش ببرد و  روزبه روز هم وضعیت صنعت ساخت وساز بدتر می‌شود.
این فعال ساختمانی یادآور شد که به دلیل وضعیت بد صنعت ساخت و ساز، شرکت ساختمانی خود را تعطیل خواهد کرد زیرا اتفاق خاصی در حوزه ساختمان و انبوه سازی رخ نداده است.
عبدیان، تصریح کرده است که کیفیت ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شدت افت کرده است و با وجود ابلاغ مقررات ملی ساختمان و عدم اجرای درست آن، عمر ساختمان‌ها به شدت پایین می آید.