یافته‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که محمد مهدی مفتح، نماینده کنونی مردم تویسرکان در مجلس به طور همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران هم حضور دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران در سال ۸۶ تاسیس و شرکت‌های ساختمانی هلال ایرانیان، کشت و صنعت هلال نیشابور، کشت و صنعت هلال فارس، کشت و صنعت هلال زاگرس، خدمات مهندسی و بازرگانی هلال ایرانیان، تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان و صنایع نساجی هلال ایران از جمله شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران به شمار می‌روند.

محمد مهدی مفتح به نمایندگی از شرکت هلال گستر بناب، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران را بر عهده دارد.