بررسی‌ها نشان می‌دهد با این که هزینه تولید هر کیلوگرم دام توسط دامدار بین ۳۰ تا ۳۶ هزار تومان است، قیمت هرکیلوگرم گوشت از دست دامدار تا مشتری مسیری را طی می‌کند که در نهایت هر کیلوگرم گوشت با قیمت هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان به دست مشتری می‌رسد.