به گزارش «نود اقتصادی» نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «الزام دولت به بازپس گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد» ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب آن، دولت مکلف به پیگیری‌های حقوقی برای دریافت خسارات نفت ایران از دو کشور  آمریکا و انگلیس خواهد شد.