آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است بیمه دانا در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۲۸ میلیارد تومان برای حقوق و مزایای کارکنان خود پرداخت کرده است که با احتساب ۱۷۰۸ نفر پرسنل شاغل در این شرکت، سرانه میانگین ماهانه  هر پرسنل این شرکت به ۱۱ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان می‌رسد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بیمه دانا در سال ۹۷ حدود ۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان برای تبلیغات و آگهی هزینه کرده است.