به گزارش «نود اقتصادی» براساس یک فرمول عرفی قیمت گوشت کشتار معمولا دو برابر قیمت دام زنده است، با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت دام کشتار در بازار به طور متوسط حدودا در هر کیلو ۵ تا ۸ هزار تومان بالاتر از قیمت فرمول عرفی است. به طوریکه هر کیلو دام زنده گوسفندی درحالی در استان‌های مختلف کشور به قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت هر کیلو دام کشتار در این استان‌ها بین ۸۴ تا ۹۵ هزار تومان است. همچنین استان‌های قم، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی ارزانترین قیمت گوشت را در بین استان‌های کشور دارند.