به گزارش «نود اقتصادی» ابوالقاسم هاشمی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: هر نوع تجارتی نیاز به تمرین‌های اولیه دارد و حتی یک کاسب عادی نیز شروع کار خود را با معاملات میلیاردی و یا میلیونی آغاز نمی‌کند و از معاملات کوچک آغاز کرده و تمرین می‌کند .در زمینه نفت خام نیز شرایط به همین صورت است. بخش خصوصی تجربه حضور در این معاملات را ندارد و نفت چیزی نیست که در بورس عرضه شده و به راحتی فروش رود، زیرا یک کالای استراتژیک است بنابراین اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی دراین عرصه وارد شود باید مقدمات آن را بپذیرد.

وی افزود: اما زمانی که نفت آزاد است و ممانعتی برای صادرات نداریم به بورس و بخش خصوصی توجهی نمی‌شود و زمانی که به مشکل می‌خوریم به فکر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌افتیم. در واقع اگر دولت بعد از برجام و در زمان تولید حداکثری نفت و بازیابی سهمش در اوپک بخش خصوصی را با حجم کوچک فروش نفت آشنا می‌کرد تا بخش خصوصی، مشتریان را می‌شناخت، اکنون آمادگی این را داشت که وارد معاملات بزرگ شود.