به گزارش «نود اقتصادی» اطلاعاتی که خبرنگاران «نود اقتصادی» از اسناد بانک سینا بدست آورده اند نشان می‌دهد این بانک بخش قابل توجهی از وام‌های خود را بدون سود، با سود ۵/. درصد، سود ۲/۲۵ درصد و ... به برخی از شرکت‌های خود و بنیاد مستضعفان داده است.

وام‌های ۳۰۰ ماهه و ۱۲۰ ماهه از دیگر تسهیلاتی است که این بانک در اختیار یکی از اعضای هیئت‌مدیره به نام علیرضا تقدیری قرار داده است.

گفتنی است تقدیری در چندین نوبت وام‌های ۱۰ ساله و ۲۵ ساله برای مسکن و خودرو دریافت کرده و در آخرین اسناد منتشر شده هنوز ۳۶۹ میلیون تومان به بانک بدهکار است. این وام‌های بلندمدت با سود ۴ درصد، ۷ و ۹ درصد در اختیار  تقدیری قرار گرفته است.

حال این سوال از اعضای هیئت‌مدیره و موسسان بانک سینا و همچنین بانک مرکزی ایران مطرح است که آیا سایر شهروندان ایرانی هم می‌توانند از این تسهیلات با سود ناچیز و بلندمدت برخوردار شوند یا نه؟