به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی( ایستانیوز)، بررسی عملکرد شرکت بیمه آسیا در 3ماهه بهار سال 98 نشان می دهد سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت از رشد10 درصدی نسبت به 12 ماهه 97 برخوردار گردیده و میزان سرمایه گذاری از 10.118.818میلیون ریال به 11.113.498میلیون ریال افزایش یافته است . 
بنابر گزارش منتشر شده در سامانه کدال ، عملکرد بیمه آسیا از لحاظ سرمایه گذاری های بلند مدت نیز با رشد 7درصدی در 3 ماهه منتهی به 31خردادماه 98 در مقایسه با عملکرد 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 97از 9.851.945میلیون ریال به 10.546.985میلیون ریال افزایش یافت . 
سهم بیمه گران اتکایی و ذخایر فنی در 3ماهه بهار 98 نیز از رشد 9درصدی نسبت به 12 ماهه سال 97 برخوردار شده است . همچنین دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود شرکت در بهار امسال نسبت به 12ماه سال 97 به ترتیب 2و 5درصد رشد داشته اند . و سایر دارایی های شرکت نیز در عملکرد 3 ماهه منتهی به 31خردادماه 98 در مقایسه با 12ماهه 97از 16.495میلیون ریال به 17.954میلیون ریال افزایش یافته است . 
بنا بر گزارش ایستانیوز ، از نکات با اهمیت در صنعت بیمه داشتن نقدینگی برای ایفای تعهدات به بیمه گذاران و ذینفعان صنعت است که موجودی نقد بیمه آسیا در 3 ماهه بهار امسال نسبت به سال گذشته با رشد 27 درصدی از 640.804میلیون ریال عملکرد سال 97 به 816.229میلیون رسیده است .