به گزارش «نود اقتصادی» بانک مرکزی گزارش وضعیت مسکن تهران در تیرماه را منتشر کرده که براساس آن قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی تهران به ۱۳/۳ میلیون تومان رسیده است.

 این میزان در مقایسه با تیرماه ۹۷ از رشد ۹۱/۵ درصدی حکایت دارد. همچنین در تیرماه سال جاری ۴۷۹۰ فقره معامله مسکن در تهران صورت گرفته که نسبت به تعداد ۱۳ هزار و ۵۱۴ فقره معاملات تیرماه سال ۹۷ حکایت از کاهش ۶۴/۶ درصدی دارد.