به گزارش «نود اقتصادی» سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای اعلام کرد که تصدی سمت عضو موظف هیات مدیره برای آیدین مولازاده به علت عدم صلاحیت علمی امکانپذیر نیست.

محمدرضا معتمد، مدیرنظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، این اظهارات را در نامه‌ای خطاب به مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی آورده و در انتها هم معرفی شخص واجد شرایط جایگزین نامبرده برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای و تکمیل اعضای هیات مدیره شرکت مذکور را در اسرع وقت الزامی دانسته و خواستار شده است.