به گزارش «نود اقتصادی» شرکت پرسال به مالکیت پدرام سلطانی نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران طی یکسال اخیر بیش از یک میلیون و 94 هزار دلار ارز دولتی و 154 هزار دلار نیز ارز نیمایی دریافت کرده است. مشتقات نفتی، فرآورده‌های معدنی، محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی ازجمله زمینه‌های صادراتی این شرکت و واردات محصولات سلولزی و کاغذ ازجمله زمینه‌های وارداتی این شرکت است. قابل ذکر است پدارم سلطانی درحالی ارز 4200 تومانی دریافت کرده که از منتقدین جدی این سیاست دولت بوده است.