به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که مدیران وزارت بهداشت کل واردات دارو را حدود ۱/۱ تا ۱/۳ میلیارد دلار ذکر می‌کنند، اما بررسی لیست دریافت‌کنندکان ارز دولتی در یکسال اخیر نشان می‌دهد فقط دو شرکت کوبل‌دارو و شرکت داروسازی دکتر عبیدی طی یکسال اخیر بیش از ۳۷۸ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند.

به عبارتی دیگر با فرض درستی ادعای مدیران وزارت بهداشت اگر کل واردات دارو را ۱/۳ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ارز دریافتی دو شرکت مذکور معادل ۲۹ درصد این میزان است.

بر این اساس با توجه به اینکه صدها شرکت کوچک و بزرگ در حوزه واردات دارو فعال هستند، به نظر می‌رسد ارز دریافتی برای واردات دارو یک رقم نجومی باشد. بر این اساس می‌توان گفت یا آمار مدیران وزارت بهداشت صحت ندارد یا اینکه شرکتهای داروسازی با اطلاع از رانت ۴۲۰۰ تومانی مقادیر قابل‌توجهی ارز برای واردات دارو دریافت کرده‌اند.  

قابل ذکر است داروسازی دکتر عبیدی از شرکت‌های بسیار قدیمی فعال در حوزه داروسازی است که در سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۰ درصد سهام این شرکت را کوبل‌دارو خریداری کرده است.