به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی حسابرسی نشده شرکت خودروسازی پارس‌خودرو نشان می‌دهد زیان انباشته این شرکت در سال ۹۶ حدود ۹۷۹ میلیارد تومان بوده که طی سال ۹۷ این میزان با رشد ۲۰۱ درصدی به ۲۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است.

 همچنین بررسی صورت مالی این شرکت نشان می‌دهد فروش داخلی پارس‌خودرو در سال ۹۶ بیش از ۲۴۰ هزار دستگاه بوده که این میزان با کاهش ۴۱ درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۰ هزار  ۷۱۷ دستگاه رسیده است.