«نود اقتصادی»:محمد رضا میری لواسانی، رئیس هیات مدیره بیمه البرز به «نود اقتصادی» گفت: با تصمیم 3 عضو هیات مدیره بیمه البرز،‌ رسول تاجدار از پست مدیرعاملی این شرکت عزل شد.

 گفتنی است هنوز دلیل برکناری ناگهانی وی اعلام نشده است. همچنین گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر نهادهای نظارتی با هدف بررسی اسناد مالی این شرکت در  بیمه البرز مستقر شده‌اند که در این راستا نیز گزارش‌هایی به یبمه مرکزی و وزارت اقتصاد ارایه شده است. هنوز نتیجه گزارش‌ها به صورت رسمی منتشر نشده است،‌ اما شنیده‌ها حاکیست، برخی تخلفات در سال‌های گذشته محرز شده است