به گزارش «نود اقتصادی» جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع الزامات توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور پرداخته است. براساس این گزارش عمده محصولات پتروشیمی‌های ایران محصولات بر پایه خوراک گاز هستند که نسبت به محصولات بر پایه خوراک مایع، از ارزش‌افزوده پایین‌تری برخوردارند.

همچنین در سال‌های اخیر نیز وزارت نفت بدون توجه به تحولات جهانی و حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها، طرحهای بر پایه خوراک گاز را توسعه داده است که به نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود.

قابل‌ذکر است با ایجاد پتروپالایشگاه‌ها، علاوه بر تنوع محصولات تولیدی، قیمت‌ تمام‌شده کاهش می‌یابد و همچنین تقاضای جهانی برای این محصولات بیشتر است.