به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در آخرین گزارش مرکز آمار ایران دام تعداد سبک کشور (اعم از گوسفند و بز) به 66 میلیون و ۵۵۹ راس رسیده است که نسبت به تعداد ۵۷ میلیون و ۷۰۰هزار راس در اسفند سال ۹۶ رشد 15 درصدی را نشان می‌دهد. 
بر این اساس به‌نظر می‌رسد دلیل افزایش نجومی قیمت گوشت قبل از آنکه مربوط به قاچاق دام باشد٬ ناشی از سوء مدیریت  دولت است. قابل ذکر است در سال 97 نزدیک به یک میلیارد دلار گوشت برای تنظیم بازار و تامین بخشی نیاز داخلی وارد شده که این میزان واردات، رقمی بی‌سابقه در 40 سال اخیر است، با این حال دولت عملا با حواله دادن افزایش قیمت گوشت به قاچاق، هنوز هم نتوانسته است بازار نابه سامان گوشت را مدیریت کند.

حامد قرائی