«نود اقتصادی»:مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو گفته است که از زمان وقوع سیلاب، رئیس کل بیمه مرکزی با نگاهی مثبت، پیگیر اجرای به موقع تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت خسارت‌ها بوده، بنابراین شرکت‌های بیمه ای هم انتظاری دو چندان از نهاد ناظر دارند تا نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود جدی تر بوده و بدان عمل کند.!

نیما نور اللهی در گفتگو با «نود اقتصادی» به قرارداد امضا شده روز 28 اسفند ماه سال 97 بین 12 شرکت بیمه‌ای با بیمه مرکزی با محوریت بیمه اتکایی مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز اشاره داشته و افزوده است که با توجه به جاری شدن سیلاب در استان‌های مختلف کشور، نگاه رئیس کل بیمه مرکزی به اجرای مفاد این قرارداد مثبت بوده اما این نگرانی و ترس وجود دارد که بخشی از بدنه بیمه مرکزی نسبت به موضوع قرارداد شانه خالی کنند!

وی ، به صورت مشخص عنوان کرده که از رفتار رئیس کل بیمه مرکزی در اجرایی کردن این قرارداد حس کاملا مثبتی دارد اما از بدنه بیمه مرکزی از جمله "جهانگیری"، معاون اتکائی بیمه مرکزی می‌ترسد و نگران است!

قرارداد خسارت حوادث فاجعه آمیز بین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای چون رازی، سینا، دی، سامان، میهن، کوثر، آرمان،تعاون،سرمد،کارآفرین،تجارت نو و معلم 28 اسفند ماه سال 97 به امضا رسیده  است.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، سقف رقم قرارداد را در ابتدا 50 میلیارد تومان برشمرده که بعدتر به رقم 25 میلیارد تومان تقلیل یافته وبر این اساس، اگر تا سقف 25 میلیاردتومان خسارت فاجعه آمیز رخد دهد،همه شرکتها باید تا سقف رقم مذکور را بپردازنددر غیراینصورت وبا افزایش رقم خسارت، باید  با کمک بیمه مرکزی در صندوق ویژه تحریم، منابع مورد نیاز تامین شود!

وی،هشدار داده است که اگر بیمه مرکزی نخواهد در این قرارداد به تعهدات خود عمل کندشرکت های بیمه ای هم مجبورخواهندبود تا مر قرارداد رفتار کنند.!

نوراللهی در عین حال ابراز عقیده کرد که خیال شرکتهای بیمه ای در پرداخت خسارتها راحت بوده چون قرارداد اتکایی با بیمه مرکزی است.