به گزارش «نود اقتصادی» علی رغم اعتراضات زیادی که مشترکین تلفن ثابت در خصوص فروش اجباری اینترنت به همراه خط تلفن در ماههای اخیر مطرح کرده‌اند، بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که این اقدام عجیب همچنان در حال انجام است. در جدیدترین این اتفاقات مرکز تلفن 13 آبان واقع در منطقه 19 تهران به متقاضیان دریافت تلفن اعلام کرده که برای خرید خط تلفن ثابت باید مبلغ 900 هزار تومان اینترنت به همراه مودم  به طور اجباری خریداری کنند.
این مرکز تلفن مبلغ 207 هزار تومان برای خرید خط تلفن گرفته و از متقاضیان خواسته تا دو هفته دیگر برای تحویل مودم 900 هزار تومان دیگر به حساب مخابرات واریز کنند. همچنین مبلغ نهایی تلفن نیز به ادعای این مرکز مخابرات در زمان تحویل تلفن و توسط پیمانکار تعیین می‌شود و ممکن است مبلغی در حدود 300 تا 700 هزار تومان باشد. بنابراین خرید یک خط تلفن ثابت در این منطقه از تهران چیزی حدود حداکثر یک میلیون و 800 هزار تومان برای متقاضیان آب می‌خورد!
گفتنی است پیش از این حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات فروش اجباری اینترنت همراه خط تلفن را خلاف قانون دانسته بود و از مخابرات خواسته بود که به مشترکینش اجازه انتخاب در سرویس اینترنت را بدهد.
باید دید مسئولان مخابرات چه پاسخی نسبت به این این بی قانونی دارند.