به گزارش «نود اقتصادی» شمس الدین حسینی اظهار کرد: دکتر دژپسند را می‌شناسم. بالاخره با هم همکلاس بودیم و در مجموع فکر می‌کنم این تیم اقتصادی می‌تواند در صورتی که از آنها پشتیبانی شود، تجربه تلخ گذشته را دوباره تکرار نکنند.

وی افزود: می‌دانم مستقلاً دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 تعهدی را در سطح بالای سیاسی به FATF  داده است که ما یکسری اقدامات انجام می‌دهیم و شما ما را از لیست به قول معروف سیاه، خارج کنید.

وزیر اسبق اقتصاد بیان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح بالا مکاتباتی داشته که موجود است که وزیر نوشته است از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می‌دهد. این لوایح چهارگانه جزو آن تعهدات است.

حسینی گفت: همین الان هم آنها نمی‌گویند ما شما را از لیست خارج می‌کنیم یا حتی عضو FATF شوید، بلکه می‌گویند شما را به حالت تعلیق درمی‌آوریم. پس فردا مطمئن باشید به بهانه دیگر این را عملیاتی می‌کنند. اتفاقاً بحث ما سر همین بود.

وی عنوان کرد: با کمال تاسف باید بگویم سرعت گردش نقدینگی برای اولین بار در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران به کمتر از یک رسیده است.یعنی در طول یک سال با این واحد پول کمتر از یک بار معامله انجام شده است.