«نود اقتصادی»:محمود حجتی با بیان این مطلب افزود: دوست و همکار بزرگوارم آقای دکتر نوبخت، اهتمام ویژه‌ای به حوزه کشاورزی دارند و وظیفه خود می‌دانم از ایشان تشکر ویژه‌ای داشته باشم.

وی در ادامه سخنان خود، مراتب قدردانی خود را از معاونان این سازمان هم ابراز کرد و گفت: دکتر حمید پورمحمدی معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نیز دکتر حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی این سازمان و نیز دیگر مدیران و کارشناسان هم تعامل بسیار شایسته و همکاری خوبی با حوزه کشاورزی دارند و از این عزیزان هم تشکر می‌کنم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در زیرشاخه‌های بخش کشاورزی هم گام‌های بلند و اساسی برداشته شده و اگر مساعدت ویژه دکتر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه کشور نبود، امکان تحقق چنین روندی مقدور نمی‌شد.