«نود اقتصادی»- معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی خبر داده است که در راستای عمل به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، افراد بازنشسته‌ای که در بیمه مرکزی وجود دارند، اعمال قانون خواهد شد.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، از یکم مهر سالجاری برای اجرا ابلاغ شده و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز، افرادی مشمول این قانون را از خدمت منتزع و با آنها تسویه حساب کنند.

مجید بهزادپور در گفتگو با «نود اقتصادی» بدون اشاره به تعداد و یا نام افراد بازنشسته حاضر در بیمه مرکزی، تایید کرده که در راستای عمل به این قانون، افراد بازنشسته بیمه مرکزی حتی زودتر از سر رسید موعد مذکور، اعمال قانون می‌شوند.