به گزارش «نسیم آنلاین»، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم روان آب های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 1394) تا تیرماه 1395 در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم جریان های سطحی در حوضه آبریز درجه یک کشور در این مدت 54 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال آبی گذشته 46 درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.

حجم روان آب های کشور در سال آبی گذشته 37 میلیارد و 493 میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت80 میلیارد و 595 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بیشترین افت حجم جریان های سطحی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با 237 میلیون مترمکعب معادل 83 درصد کاهش و کمترین افت جریان مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با چهار میلیارد و 334 میلیون مترمکعب به میزان 11 درصد کاهش بوده است.

بر همین اساس، در دیگر حوضه های آبریز کشور، جریان سطحی در حوضه قره قوم یک میلیارد و 434 میلیون مترمکعب، دریای خزر با 9 میلیارد و 277 میلیون مترمکعب، حوضه مرکزی با هشت میلیارد و 48 میلیون مترمکعب و حوضه خلیج فارس با 31 میلیارد و 273 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

پیش از این وزارت نیرو اعلام کرده بود، وضعیت ذخایر آبی کشور همچنان در مرز بحران قرار دارد و با وجود بارندگی های اخیر آمارها نشان می دهد، حجم آب های روان کشور به نصف کاهش یافته است و میزان آب های زیرزمینی هم در وضعیت هشدار قرار دارد.

بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. چنانچه 10 تا 20 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی صرفه جویی شود، مشکلات به میزان لازم کاهش خواهد یافت.